skip to Main Content

Over Apresa

Apresa is op 1 januari 1998 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Troostwijk Groep en Cunningham Lindsey Europe. Beide bedrijven hadden jarenlang een gespecialiseerde afdeling voor taxaties op het gebied van kunst, antiek en kostbaarheden.

Toen er vanuit de verzekeringsmarkt de behoefte aan een onafhankelijk en zelfstandig opererend taxatiebedrijf ontstond, was het voor Troostwijk Groep en Cunningham Lindsey Europe een logische stap om de krachten te bundelen en Apresa BV op te richten.

In 2008 is Apresa volledig onderdeel geworden van Troostwijk Groep. Dat biedt enerzijds de zekerheid en veiligheid die past bij een grote en stabiele organisatie en anderzijds de vrijheid om onafhankelijk te opereren. Kenmerkend voor Apresa is dat wij klein in omvang zijn, maar groot als het gaat om expertise, logistiek en infrastructuur.

Met onze achtergrond en ervaring profiteren wij optimaal van onze opgebouwde expertise. Bij Apresa staat een individuele en op maat gemaakte aanpak – met veel oog voor detail – centraal.

Ons specialisme

Ons specialisme omvat zowel oude als moderne en hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, maar ook meubilair, tapijten, klokken, porselein, beelden, design, Aziatica, zilver en juwelen. Kiest u voor Apresa, dan kiest u voor de zekerheid van een onafhankelijk en objectief waardeoordeel. Apresa werkt namelijk in uw belang en heeft geen belang bij aankoop of verkoop. Met onze jarenlange ervaring zijn wij getraind om discreet en integer om te gaan met vertrouwelijke informatie, kostbare objecten en hun eigenaren.

Onze dienstverlening

Apresa biedt taxaties op maat aan, die volledig afgestemd zijn op uw specifieke wensen. In opdracht van verzekeraars of tussenpersonen, verrichten wij tevens risico-inspecties ter controle van de verzekerde bedragen. Onze dienstverlening is zowel voor particulieren als voor bedrijven in Nederland en in toenemende mate ook voor particulieren en bedrijven buiten Nederland.

Onze medewerkers

Apresa heeft hooggekwalificeerde medewerkers in dienst, die algemeen taxateurs zijn en in staat zijn om uw gehele collectie te taxeren. Onze taxatierapporten worden door alle Nederlandse verzekeraars geaccepteerd. Dit betekent dat u in geval van schade, met minder discussies te maken heeft en een snelle schadeafhandeling zult ervaren.

Maak een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek via (088) 666 67 27 of mail ons (info@apresa.nl).

Apresa B.V.

Algemene Voorwaarden    :   klik hier voor onze Algemene Voorwaarden

Kamer van Koophandel      :   Handelsregister Amsterdam nr. 33173262

BTW-identificatienummer  :   NL0064.08.047.B01

ISAE 3402 Type II gecertificeerd

Onderdeel Troostwijk Groep

Troostwijk Groep

Apresa B.V. is onderdeel van de Troostwijk Groep. Troostwijk Groep is gevestigd in Nederland, België en Italië, en opereert zowel internationaal als lokaal met ruim 200 medewerkers. Onze klanten zijn particulieren, musea , bedrijven en overheden.

Sinds mei 2017 maakt Troostwijk onderdeel uit van de Spaanse Tinsa Group. Tinsa is één van de grootste taxatiebureaus ter wereld met een sterke vertegenwoordiging in Europa en Latijns-Amerika. De taxaties worden zowel voor diverse bedrijfseconomische doeleinden als ook voor verzekeringsdoeleinden uitgevoerd.

Tinsa is expert in het taxeren van allerlei soorten materiële activa en ontwikkelt daarnaast software om instellingen, bedrijven en professionals in staat te stellen hun eigen taxaties van onroerend goed uit te voeren. De digitale oplossingen worden wereldwijd door meer dan 75.000 gebruikers gebruikt. Meer dan drie miljoen waarderingen worden jaarlijks uitgevoerd met deze technologie.

Tinsa is werkzaam in meer dan 25 landen en heeft eigen vestigingen in Europa, Latijns-Amerika en Afrika.

Maatschappelijk Verantwoord

Waarom CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij betrokkenheid tonen. Daarom handelen we altijd vanuit de Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is een belangrijk strategisch speerpunt van Apresa en de Troostwijk Groep en is door onze hele organisatie verweven. CSR gaat over onze commitment op het gebied van duurzame ontwikkelingen en over onze betrokkenheid bij de samenleving, waarin we wonen en werken.

Samenwerken

We zijn continu in gesprek met onze stakeholders om te monitoren hoe zij onze dienstverlening ervaren en proberen onze dienstverlening, waar mogelijk, af te stemmen op hun wensen. Dat zorgt uiteraard voor dilemma’s, want niet alle stakeholders hebben dezelfde belangen. De oplossing is wat ons betreft om een constructieve dialoog gaande te houden en waar mogelijk samenwerking te stimuleren.

Maatschappelijke vraagstukken

De complexe maatschappelijke vraagstukken waar wij als samenleving mee te maken hebben, vragen om de collectieve inzet van de burger, de overheid en het bedrijfsleven. Apresa en de Troostwijk Groep, zijn actief onderdeel van de maatschappij en leveren waar mogelijk een bijdrage aan verbetering en vooruitgang.

Zo is onze expertise en het veelzijdige karakter van onze dienstverlening, zeer geschikt om in te zetten voor het bereiken van een transparantere, duurzamere samenleving.

Cultuur

Cultuur verruimt onze blik op de samenleving. In de hedendaagse samenleving tonen Apresa en de Troostwijk Groep hun betrokkenheid, door verschillende culturele initiatieven te sponsoren.

Troostwijk Groep is sponsor geworden van de Tête-à-tête stoel van Nautra Artis Magistra. Met de adoptie van deze stoel, verbindt Troostwijk Groep zich aan Artis en draagt Troostwijk Groep bij aan het voortbestaan van Artis als instituut, zodat mensen er ook in de toekomst geïnspireerd en verwonderd kunnen raken, en meer kunnen leren over de natuur en over zichzelf.

Apresa is namens de Troostwijk Groep betrokken bij de Young Collectors Circle. Op deze wijze wenst Apresa een bijdrage te leveren aan een gezond ecosysteem voor Nederlandse kunstenaars en verzamelaars.

Naast directe sponsoring, zoeken wij ook naar mogelijkheden om onze diensten in te zetten voor cultureel- en maatschappelijk betrokken organisaties. Troostwijk Groep is bijvoorbeeld een officiële sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds. Daarnaast faciliteert Troostwijk Groep haar taxatiediensten, die benodigd zijn voor het verzekeren van de opstallen en inventarissen aan de Ronald McDonald huizen.

Back To Top
×Close search
Zoeken