skip to Main Content

Apresa op de PAN Amsterdam

Op 15 november was Erik Kussendrager van Apresa te gast op de nationale kunstbeurs PAN Amsterdam. Daar gaf hij een presentatie over taxeren in het kader van schenkingen, erfbelasting en de kwijtscheldingsregeling. Een voor de PAN relevant onderwerp,  want op deze kunstbeurs zijn ook hoogwaardige kunstvoorwerpen te vinden die mogelijk in aanmerking komen voor de speciale regelingen die gelden voor schenkingen. Hieronder een samenvatting van zijn verhaal.

Apresa is vooral bekend om haar onafhankelijke verzekeringstaxaties, Appraisals en risico-inspecties. Maar in de context van schenkingen en nalatenschappen worden de taxateurs van Apresa ook regelmatig ingeschakeld voor een taxatie. Het resultaat is een onafhankelijk taxatierapport waarin de waarde in het economisch verkeer staat vastgesteld. Musea kunnen zo inzicht krijgen in de waarde van alle door particulieren geschonken kunstobjecten.

De kwijtscheldingsregeling

Een dergelijk onafhankelijk taxatierapport kan ook door particulieren, die in aanmerking komen voor de kwijtscheldingsregeling, worden ingezet om het bedrag te bepalen dat zij mogen aftrekken van de erfbelasting. Deze regeling houdt in dat (een deel van) de erfbelasting mag worden betaald in de vorm van een schenking van kunstvoorwerpen of cultuurgoed aan het Rijk. De waarde van deze schenking mag dan van de erfbelasting worden afgetrokken. De totale schenkingswaarde bestaat uit de waarde van het geschonken kunstvoorwerp plus 20% van de desbetreffende waarde. In praktijk betekent dit dat een erfbelasting van bijvoorbeeld EUR 12.000 kan worden voldaan door een kunstvoorwerp met een getaxeerde waarde van EUR 10.000 te schenken.

Particulieren kunnen in aanmerking komen voor deze kwijtscheldingsregeling als het geschonken kunstvoorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. Staat het kunstvoorwerp niet in dit register, maar voldoet het wel aan de criteria van dit register, dan kan het voorwerp mogelijk alsnog worden goedgekeurd voor de uitvoering van de regeling. Het aanvragen van de kwijtscheldingsregeling dient te worden gedaan binnen 8 weken na de definitieve vaststelling van de aanslag erfbelasting. Voor de aanvraag heeft u onder andere een actueel taxatierapport nodig dat Apresa voor u kan opstellen.

Schenking bij leven

Ook bij leven kan een schenking gedaan worden aan een culturele instelling met ANBI-status. Dit kan in de vorm van een financiële bijdrage of in de vorm van een kunstvoorwerp. Particulieren kunnen giften aan culturele instellingen met factor 1,25 aftrekken van de inkomstenbelasting. Als een kunstvoorwerp met bijvoorbeeld een getaxeerde waarde van EUR 4000,– wordt geschonken, kan er EUR 5.000,– van de belasting worden afgetrokken. Bedrijven kunnen schenkingen aftrekken van de vennootschapsbelasting met factor 1,5.

Vanwege het jaarlijkse maximumbedrag dat van de belasting mag worden afgetrokken, is een periodieke schenking een interessante optie. De waarde van een kunstvoorwerp wordt dan gelijkmatig verdeeld over een vastgesteld aantal jaren waardoor elk jaarlijks deel voldoet aan de maximale jaarlijkse toegestane aftrek. Voor al deze schenkingsvarianten is een deskundig en onafhankelijk taxatierapport van belang waaruit de waarde blijkt waarmee u een schenkingsplan kunt opstellen. Er gelden zeer specifieke voorwaarden, drempels en maxima voor de schenkingen, waardoor het raadzaam is om een financieel specialist te raadplegen.

Back To Top
×Close search
Zoeken